Tarifes

Quant costa crear una societat limitada a Barcelona?

Honoraris i aranzels bonificats.

Som punt PAE, autoritzat pel Ministeri d’Indústria, per a la constitució telemàtica de societats limitades, de manera que podem oferir-li els avantatges com a Punt PAE: aranzels notarials i registrals reduïts.

A més, oferim un preu tancat, amb totes les despeses incloses.

Sociedad Limitada

Estandar

Capital social: 3.000 €

Socios: Personas físicas

Honorarios PAE: 290 euros

Arancel Notarial: 60 euros *

Arancel Registral: 40 euros *

Total: 390 €

- IVA no incluido
* Pueden variar según Notaria y Registro (por aplicación de otros conceptos como expedición de copias en papel, retenciones IRPF, etc)

Sociedad Limitada

Plus

Capital social: Mas de 3.100 €

Socios: Personas jurídica

Honorarios PAE: 290 euros

Arancel Notarial: 150 euros *

Arancel Registral: 150 euros *

Total: 590 €

- IVA no incluido
* Pueden variar según Notaria y Registro (por aplicación de otros conceptos como expedición de copias en papel, retenciones IRPF, etc)