Objecte Social

Com triar l’objecte social?

L’objecte social es definirà en els Estatuts Socials, mitjançant la selecció d’alguna o algunes de les activitats i codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE).

Es recomana establir un objecte social ampli que inclogui no només les activitats principals que es duran a terme, si no a més aquelles altres accessòries que podrien interessar en el futur.

Qualsevol modificació de l’objecte social requereix l’elevació a escriptura pública de l’acord de modificació d’estatuts i la inscripció al Registre Mercantil, el que comporta despeses que es poden evitar si es planifica correctament l’objecte social de la societat.

Como elegir la denominación social

Como elegir el domicilio social

Como elegir el capital social