Domicili social

Que és el domicili social?

El domicili social és el lloc on una empresa realitza la gestió i direcció de la seva activitat

El domicili social ha de figurar en els estatuts de la societat i és de coneixement públic a través de el Registre Mercantil.

Diferències amb el Domicili fiscal

El domicili fiscal és el lloc en què es localitza l’obligat tributari en les seves relacions amb Hacienda, el qual determinarà l’adscripció a una sucursal de l’Agència Tributària en concret, depenent de el lloc en què es fixi el domicili fiscal.

Tots dos domicilis, sòcia, i fiscal, solen coincidir, però no sempre ha de ser així necessàriament.

Centres de Negoci a Barcelona

An error occurred while processing the request. Please contact the administrator of the website for further information.

Como elegir la denominación social

Como elegir el objeto social

Como elegir el capital social