Denominació Social

Què és la Denominació Social?

La denominació social és el nom que identifica una societat en el tràfic mercantil.

La constitució d’una societat exigeix ​​la sol·licitud prèvia de la reserva de la denominació social, tràmit que es realitza en el Registre Mercantil Central (RMC).

Com sol·licito la denominació social?

Empleni el formulari i indiqui’ns:

  • Nom i cognoms d’un dels socis (tal com aparegui al DNI / NIE)
  • 5 propostes de nom, per ordre de prioritat.
  • E-mail i telèfon de contacte.

Quan enviï el formulari, se ´l dirigirà a la web de pagament segur STRIPE, per abonar el cost de la sol·licitut de la denominació social (20,66 € mes IVA, en total, 25,00 €)

Tan aviat com es rebi el formulari i el pagament, es tramitarà la sol·licitut de la reserva de la denominació social i ens posarem en contacte amb vostè. Per informar-lo del resultat (24 hores hàbils).

Consells

Utilitzeu un terme de fantasia, i afegiu paraules relacionades amb l’activitat de l’empresa (p.e. “ONVAT TRANSPORTS, S.L.” o “ONVAT AGÈNCIA DE TRANSPORTS”).

Podeu utilitzar diferents idiomes: castellà, català, anglès, etc.

Eviteu utilitzar termes genèrics (p.e. “AGÈNCIA DE TRANSPORTS INTERNACIONAL”), o que facin referència a l’estat (p.e. “TRANSPORTS MADRID”), organismes públics o a una marca coneguda.

Denominacion social

Nombre(Required)

Propuestas

Indique cinco propuestas por orden de preferencia
Preu:

Como elegir el objeto social

Como elegir el domicilio social

Como elegir el capital social